Skip links

Klachten over Smarttappingtrainingen

Indien je een klacht indient bij Merel Hovestad, krijgt u binnen zeven werkdagen na ontvangst van uw klachteen bevestiging dat uw bericht is ontvangen. Je klacht zal binnen vier weken in behandeling worden genomen en vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer het niet mogelijk is je klacht af te handelen binnen vier weken zul je bericht ontvangen over de verwachte duur van afhandeling.

Wanneer je na onze reactie niet tevreden bent, kun je een klacht indienen bij de volgende beroepsvereniging:

-Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): www.psynip.nl

Deze beroepsorganisatie behandelt klachten over de inhoud van de cursus en ons functioneren als psycholoog en gedragstherapeut in de brede zin van het woord. Het oordeel van deze beroepsinstanties wordt door ons als bindend opgevat en wij zullen eventuele maatregelen of adviezen zo snel mogelijk effectueren. Merel Hovestad onderschrijft de beroepscode zoals deze is opgesteld door het NIP. Conform de wettelijke bepalingen zullen klachten en wijze van afhandeling geregistreerd worden en worden bewaard voor de duur van 2 jaar